معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد
۱۴۰۱/۴/۱۶
وام تحصيلي ومسكن
وام تحصيلي ومسكن
الف) وام تحصيلي ومسكن ( فقط به دانشجويان روزانه پرداخت مي شود)
*پرداخت وام تحصيلي ومسكن منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي آموزشي ومشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل مي باشد.
1- ميزان وام تحصيلي مجرد ماهيانه 380.000 ريال ومتاهل ماهيانه 560.000 ريال ميباشد وحداكثر به 60% دانشجويان واجد شرايط قابل پرداخت ميباشد.
2- ميزان وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه 250.000 ريال ومتاهل ماهيانه 500.000 ريال ميباشد وحداكثر به 50% از دانشجويان پس از كسر دانشجويان ساكن در خوبگاههاي دانشجوئي قابل پرداخت ميباشد.
3- ميزان حق اولاد ماهيانه به ازاي هر فرزند 90.000 ريال ( حداكثر تاسه فرزند)
4- دانشجويان واجد شرايط مي توانند در هرنيمسال تحصيلي و دو ماه د ر تابستان وام تحصيلي ومسكن دريافت نمايند.
5- به دانشجويان بورسيه ، كارمند ياشاغل ( وام تحصيلي ومسكن) وكارورز وام تحصيلي تعلق نمي گيرد.
6- به دانشجويان انتقالي، جابجايي ، طبق ضوابط وام پرداخت مي شود ودانشجويان ميهمان ميتوانند از دانشگاه مبدا درخواست وام نمايند
7- تعداد دفعات استفاده از وام تحصيلي ومسكن جهت مقاطع مختلف بشرح ذيل ميباشد:
- دكتري عمومي حداكثر 14 نيمسال تحصيلي
- دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 9 نيمسال تحصيلي
- دوره كارداني وكارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر5 نيمسال تحصيلي
تاریخ به روز رسانی:
1391/04/10
تعداد بازدید:
7059
آدرس : شهركرد، مجتمع آموزشي رحمتيه ، معاونت فرهنگي و دانشجويي
كدپستي : 8815713471    تلفن : 33335653 -038
دورنگار : 33331153 
daneshjooei@skums.ac.ir
تاریخ بروز رسانی 1401/04/15
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد میباشد.
Copyright © 2014 S.K.U.M.S - All rights reserved
A+ A-
Powered by DorsaPortal