۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
وديعه مسكن
وديعه مسكن
وديعه مسكن به دانشجويان متاهل كه درمحل سكونت(خانواده) نبوده ودر خوابگاههاي دانشجويي سكونت نداشته باشند واجاره نامه مورد تائيد ارائه نمايند بعد از گذشت حداقل يك نيمسال از شروع تحصيل وفقط براي يكبار در طول تحصيل قابل پرداخت ميباشد
1- وديعه مسكن براي دانشجويان مقاطع كارداني ، كارشناسي و دكتري در شهركرد حداكثر 000/500/12 ريال و براي مقاطع كارشناسي ارشد ناپيوسته و دكتري تخصصي PHD و دستياران تخصصي حداكثر 000/000/25 ريال مي باشد.
2- دانشجوياني كه وديعه مسكن دريافت نموده اند ميبايست در صورت اتمام مدت اجاره ويا اتمام مدت تحصيل مبلغ وديعه دريافتي را پس از دريافت فيش از اداره رفاه دانشجويان عينا" ( به صورت يكجا) به حساب مربوطه واريز نمايند.
3- به دانشجويان مقاطع كارداني ، كارشناسي ودكتري حرفه اي به شرط داشتن ميانگين معدل حداقل 12 وديعه مسكن پرداخت ميگردد.
تاریخ به روز رسانی: 1391/04/10
تعداد بازدید: 3257
Powered by DorsaPortal