۱۳۹۹ پنج شنبه ۸ آبان
وام تحصيلي ومسكن
وام تحصيلي ومسكن
الف) وام تحصيلي ومسكن ( فقط به دانشجويان روزانه پرداخت مي شود)
*پرداخت وام تحصيلي ومسكن منوط به ثبت نام در حداقل تعداد واحدهاي آموزشي ومشروط نبودن دانشجو در دو نيمسال قبل مي باشد.
1- ميزان وام تحصيلي مجرد ماهيانه 380.000 ريال ومتاهل ماهيانه 560.000 ريال ميباشد وحداكثر به 60% دانشجويان واجد شرايط قابل پرداخت ميباشد.
2- ميزان وام مسكن دانشجويان مجرد ماهيانه 250.000 ريال ومتاهل ماهيانه 500.000 ريال ميباشد وحداكثر به 50% از دانشجويان پس از كسر دانشجويان ساكن در خوبگاههاي دانشجوئي قابل پرداخت ميباشد.
3- ميزان حق اولاد ماهيانه به ازاي هر فرزند 90.000 ريال ( حداكثر تاسه فرزند)
4- دانشجويان واجد شرايط مي توانند در هرنيمسال تحصيلي و دو ماه د ر تابستان وام تحصيلي ومسكن دريافت نمايند.
5- به دانشجويان بورسيه ، كارمند ياشاغل ( وام تحصيلي ومسكن) وكارورز وام تحصيلي تعلق نمي گيرد.
6- به دانشجويان انتقالي، جابجايي ، طبق ضوابط وام پرداخت مي شود ودانشجويان ميهمان ميتوانند از دانشگاه مبدا درخواست وام نمايند
7- تعداد دفعات استفاده از وام تحصيلي ومسكن جهت مقاطع مختلف بشرح ذيل ميباشد:
- دكتري عمومي حداكثر 14 نيمسال تحصيلي
- دوره كارشناسي پيوسته حداكثر 9 نيمسال تحصيلي
- دوره كارداني وكارشناسي ناپيوسته وكارشناسي ارشد ناپيوسته حداكثر5 نيمسال تحصيلي
تاریخ به روز رسانی: 1391/04/10
تعداد بازدید: 5211
Powered by DorsaPortal